Produktion Gummersbach-Lantenbach


I Gummersbach-Lantenbach är ABUS huvudkontor. Här sker svetsning, lackning och elektrifiering av våra traverser. Tillverkningsteknik av modernaste slag ger en solid och säker travers.

ABUS räknas till de ledande tillverkarna av standardiserade industrikranar och erbjuder individuellt anpassade lösningar för en bra totalekonomisk materialhantering. Vi står för kvalitet och precision in i minsta detalj, där ABUS övertygar genom hög tillförlitlighet och flexibelt produktprogram. Den höga produktkvaliteten beror på en noggrann tillverkning i ABUS fabriker genom en kombination av hög automatiseringsgrad och hög flexibilitet vilket ger en bra och jämn kvalitetsnivå.     

Efter en noggrann leveranskontroll avlägsnas rost och löst material på stålplåtarna. Detta för att en perfekt svteskvalitet ska uppnås. Blästeranläggningen är utrustad med fyra högeffektsturbiner och kan ställas in efter olika stålsorter och plåttjocklekar.   

Sidoplåtar passas in till aktuell kranlängd. Den SPS-styrda svetsanläggningen arbetar halvautomatiskt och garanterar högkvalitativ kvalitet.  

Genom en speciell tillverkningsteknik svetsas plåtarna så att de inte ska vrida sig och man undviker därmed att de behöver riktas. Skottplåtar ger konstruktionen optimal formstabilitet.    

Över- och underplåtar samt trallräl svetsas automatiskt. ABUS har till detta en portalsvetsanläggning, som är egenutvecklad och ger en jämn och hög kvalitet.