Enkelbana
Enbalkstravers EHB

Lättraverssystem


Dubbelbana


Översikt

  • Linjeformig transport
  • Lyftkapacitet: upp till 2 t
  • Stora upphängningsavstånd
  • Särskilt gynnsam lyfthöjd genom kättingtelferns upphöjda placering mellan kranbanorna
  • Mycket låg konstruktionshöjd
  • Elektrisk förflyttning (tillval)
  • Separat åkbart manöverdon (tillval)
  • Stort urval av standardiserade infästningsmöjligheter
  • Omfattande tilläggsutrustning möjligt

Beställ vårt HB-system med ABUPowerline och säkra en 1kampanjbonus på 7%! Begränsat introduktionserbjudande: Dra nytta av det nu och spara! Begränsat introduktionserbjudande: Dra nytta av det nu och spara!

 

Intresserad av denna produkt?
Begär in en offert.

DUBBELBANA

Vid ABUS dubbelbana hängs två kranbanor upp parallellt med varandra och kättingtelfern placeras mellan dem. Därigenom får man en bättre lastfördelning – belastningen på byggnadskonstruktionen minskar. Dessutom möjliggörs större upphängningsavstånd.

Eftersom kättingtelfern, en ABUS-elektrisk kättingtelfer, hänger mellan banprofilerna förbättras den högsta krokpositionen jämfört med ESB.