Enbalkstravers EHB-I
Infästningar

Lättraverssystem


Tvåbalkstravers ZHB-I


Översikt

  • Yttäckande transport
  • Lyftkapacitet: upp till 2 t
  • Kranbalkslängd: upp till 12 m (beroende på lyftkapacitet)
  • Optimal lyfthöjd då telfervagga är placerad uppbockad mellan balkarna
  • Elåkverk (tillval)
  • Separat åkbart manöverdon (tillval)
  • Låg konstruktionshöjd jämfört med traverskran
  • Kranbana består av vanliga profilbalkar
Intresserad av denna produkt?
Begär in en offert.

TVÅBALKSTRAVERS ZHB-I

ABUS tvåbalkstravers ZHB-I är vår lösning för yttäckande transport av tung last. ZHB-I kännetecknas även av långa kranbalkar. Kranen förflyttar sig direkt på en kranbana av valsade profiler. ABUS-kättingtelfern hängs även här upp mellan kranbalkarna, vilket ger högre krokhöjd.

Vid behov är elektrisk förflyttning av kran och elektrisk kättingtelfer möjligt. En radiostyrning gör det möjligt för operatören att stå en bit ifrån kättingtelfern vid lasthanteringen.